Uputstvo za rad  

Odoo • Image and Text

1. Pripremanje materijala

Pripremite sve što vam je potrebno od materijala: dekorativni valjak, aplikator sa sundjerom, boju, tacnu za boju, papir ili neku drugu podlogu na kojoj ćete isprobati valjak pre farbanja zeljene površine.   

2. Pripremite podlogu

Ako je potrebno , ili po želji, obojite podlogu ili zid u željenu boju i ostavite da se dobro osuši.  

.

3. Natapanje sunđera

Namestite sunđer na aplikator, zatim u posudu sipajte željenu boju. Sunđer ravnomerno natopiti bojom, a tek potom staviti dekorativni valjak.

4. Probni otisak

Pre dekorisanja željene površine, najbolje je da odradite probni otisak radi prenošenja bolje na dekorativni valjak. Samim tim, ako niste sigurni, bićete u prilici da se izvežbate pre samog početka. Proverite da li ste dobro okrenuli dekorativni valjak.  

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

5. Farbanje

Vucite dekorativni valjak od vrha ka dole ravnomernim pritiskom.. Sledeći red isto bez nepotrebnog odvajanja. Valjci se uvek koriste u istoj tački ili naizmenično za postizanje ujednjačenog otiska. Neki valjci zahtevaju uklapanje i u tom slučaju svaki red počinjete naizmenično. Ako je u pitanju farbanje tekstila, podloga na kojoj radite mora biti zategnuta i ravna.   

 

 

 

Odoo • Image and Text

6. Ponovo natapanje sunđera

U zavisnosti od površine farbanja npr. zida, sunđer se mora ponovo natopiti bojom nakon 1-3 kruga (u zavisnoti od dezena valjka), tako što ćete skinuti dekorativni valjak, sunđer ponovo natopiti bojom, a zatim vratiti valjak.

7. Očistite valjak

 Operite valjak i sunđer odmah nakon upotrebe pod mlakom vodom i sa mekom četkicom da se valjak ne osuši. Ne koristite razređivač.

Savet: Ako radite na zidu, pobrinite se da sa zida poskidate sve što vam može smetati pri radu ( ekseri, štekeri, prekidači... ).